Agile, Scrum, PRINCE2, IPMA, PMP zijn termen die je tegenwoordig veel hoort. Alle termen hebben betrekking op projectmanagement en veel bedrijven werken op basis van een specifieke projectmanagement methodiek. Maar wat is projectmanagement, welke methodieken zijn er precies en waarom is het belangrijk om met projectmanagement te werken? Je leest het in dit blog.

 

Wat is projectmanagement?

Projectmanagement is een systeem om een project of een groep van verschillende projecten te beheren op projectniveau. Simpel gezegd helpt projectmanagement je om taken te verdelen, de voortgang van de taken te monitoren en om deadlines te bewaken. Dit kun je doen met software en tools, zoals Agile, Scrum, PRINCE2, PMP en IPMA.

Wil je een stapje verder gaan door verschillende projecten en de overkoepelende strategie achter de projecten te bewaken? Dan kun je gebruikmaken van project portfolio management software.

Waarom is project portfolio management belangrijk?

Project portfolio management is belangrijk om projecten te kunnen bijsturen op basis van de geformuleerde strategische doelstellingen en overwegingen. Hierbij kun je gebruikmaken van handige dashboards die je helpen om antwoord te krijgen op vragen zoals:

  • Gaan we de gestelde deadlines halen?
  • Hoeveel van ons budget hebben we al gebruikt?
  • Is het vastgestelde budget wel voldoende voor ons project?
  • Hebben we alle projectrisico’s afgedekt?
  • Hebben we voldoende capaciteit voor het project?

 

Door te werken met project portfolio management kun je niet alleen je budget tracken en analyseren, maar ook strategische managementdoelstellingen monitoren en bijsturen. Hierbij kun je de visie van je organisatie vertalen naar concrete actielijsten voor zowel de lange als de korte termijn. Zo worden ambities en doelen verbonden met uitvoerende taken en opvolging. Aan de hand van overzichtelijke rapportages kun je je projecten inzichtelijk maken en bijsturen waar nodig. Ook krijg je een duidelijk beeld van de risico’s, de impact per risico en de maatregelen die je kunt gebruiken om risico’s te voorkomen of af te dekken. Met de juiste software kun je projecten overzichtelijk monitoren aan de hand van GANTT-charts en taken en verantwoordelijkheden gemakkelijk inzichtelijk maken voor alle projectleden, zodat iedereen weet wat er moet gebeuren en wat er van hen verwacht wordt gedurende de loop van het project. Daarnaast biedt project portfolio management je de mogelijkheid op je capaciteit te monitoren en grip op de capaciteitskosten te houden.

 

Welke project portfolio management tools zijn er?

Er is maar een beperkt aanbod van project portfolio management tools, omdat dit een zeer innovatieve en recente ontwikkeling is in de branche. Een voorbeeld van een dergelijke tool is de Project Portfolio Management tool van Pepperflow. Heb je een minder uitgebreide project management tool nodig, bijvoorbeeld om de communicatie, administratie, rapportage en besluitvorming te stroomlijnen? Dan kun je ook bij deze partij terecht voor het optimaliseren van je beleids- en beheerscyclus aan de hand van de Plan, Do, Check, Act methode (PDCA methode). Aan de hand van deze tool kun je je financiële situatie en de doelstellingen van het MAT linken en krijg je op digitale wijze grip op projecten, acties en doelstellingen.